Een modelclausule opstellen (bindend advies)

Aanbevolen tekst bindendadviesovereenkomst

Bindend advies overeenkomstig het NAI Bindendadviesreglement vereist dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de toepasselijkheid van het reglement. Het NAI raadt aan het volgende beding in het contract op te nemen. Uiteraard mogen partijen zelf kiezen hoe ze het beding formuleren. De formulering van het NAI blijkt in de praktijk echter de minste problemen op te leveren.

“Alle onzekerheden of geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavigeĀ  overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden vastgesteld of beslecht door bindend advies overeenkomstig het Bindendadviesreglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.”

Bindendadviesovereenkomst generator

Partijen kunnen het onderstaande formulier invullen om een bindendadviesovereenkomst in een Word bestand te genereren.