Over het NAI

1. Governance

De Stichting Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is een stichting opgericht naar Nederlands recht.

Het NAI secretariaat administreert de procedures die worden ingeleid op grond van de diverse NAI-reglementen. Het NAI secretariaat telt momenteel 10 medewerkers.

Het bestuur van het NAI bestaat uit vijf leden uit de academische, zakelijke en juridische wereld. Het bestuur is belast met het besturen de stichting, in het bijzonder het bepalen van de strategie en het beleid van de stichting. Het bestuur heeft geen inzicht in of invloed op de uitkomst van individuele zaken.

De raad van advies bestaat uit maximaal 25 leden. De raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Ook de raad van advies heeft geen inzicht in of invloed op de uitkomst van individuele zaken.

Ten slotte heeft het NAI een onafhankelijk wrakingscomité, bestaande uit rechters en advocaten, dat beslist over verzoeken tot wraking. Het wrakingscomité en haar leden hebben geen betrokkenheid bij de zaak waarin de wraking plaatsvindt.

1.1 De NAI Casemanagementcommissie en het NAI Secretariaat

Secretaris-Generaal & Algemeen Directeur / Lid CMC
T.R. Vaal
Administrateur / Lid CMC
W.M.A. Malcontent
Counsel
Y. Mens
Senior Legal Counsel
S. Paoletta
Legal Counsel
A. Ben Dhaou
Senior Case Manager
J. Thielking
Case Manager
M. Panchu
Case manager
G. Nooitmeer
Case Manager
L. Assendelft
Senior Financieel Medewerker
C.M.C. Veerkamp

1.2 Het Bestuur

Voorzitter
Professor G.J. Meijer
Vice-voorzitter
Professor C.J.M. Klaassen
Secretaris
B.J. Korthals Altes
Penningmeester
E.J. Reuver RA RV
Lid
E.W. Dorrestijn

1.3 De Raad van Advies

Voorzitter
H.J. van der Baan
Secretaris
B.P.H. Leijnse
Lid
W.J. van Breemen
Lid
T.L. Claassens
Lid
W.H.F.M. Cortenraad
Lid
Professor F.J.M. De Ly
Lid
J.K. van Hezewijk
Lid
P. Jäger
Lid
J.M. Luycks
Lid
Professor M.W. Scheltema
Lid
T. van der Valk
Lid
N. Vloemans
Lid
Professor B. van Zelst
Lid
E.A. Zonnenberg-Mellenbergh
Lid
A.E. Schluep
Lid
F.M.A. Potter

1.4 Het Wrakingscomité

Voorzitter
J.A.J. Peeters
Vice-voorzitter
N.C.H. Blankevoort
Lid
P.M.M. van der Grinten
Lid
A. Hammerstein
Lid
O.L.O. de Witt Wijnen
Lid
M.E. Honée
Lid
C.J. Verduyn
Lid
E.C. van Veen
Lid
I.F. Dam
Lid
P. Glazener
Lid
H.M. Patijn
Lid
W.M. de Vries
Lid
W. Eyskens
Secretariaat
J. Oetomo
Secretariaat
C.L. Schleijpen

2. Statistieken

Het NAI publiceert jaarlijks statistieken.

De statistieken van het afgelopen jaar staan hieronder afgebeeld en kunnen worden gedownload in PDF via de onderstaande link.

2.1 NAI statistieken 2023

Het NAI publiceert jaarlijks over de statistieken van de zakenadministratie.

The statistieken van vorig jaar zijn hieronder weergegeven en kunnen tevens in PDF worden gedownload.

Nieuwe zaken aanhangig gemaakt in 2023: 70*
Aantal lopende zaken op 31 december 2022: 60**
Totaal bedrag in geschil op 31 december 2024: € 4 miljard** ***

*Dit is inclusief vier arbitrageprocedures die in 2023 aanhangig zijn gemaakt en die vervolgens zijn geconsolideerd. Voor de 2023 statistieken zijn alleen
de kenmerken van de geconsolideerde procedure opgenomen.
** De vier genoemde arbitrageprocedures zijn aanhangig en vormen één aanhangige zaak. Voor deze statistieken worden de vier
arbitrageprocedures als afgesloten beschouwd.
*** Afgerond bedrag.

NAI statistieken van voorgaande jaren

Download de statistieken van de voorgaande jaren via de onderstaande downloadlinks.

3. Benoemingen en de NAI arbiterlijst

3.1 Benoemingen van arbiters, bindend adviseurs en mediators

Hieronder vindt u een overzicht van benoemingen van arbiters, bindend adviseurs en mediators in NAI-zaken per 1 januari 2020.

De meeste benoemingen vinden plaats door partijen en mede-arbiters (artikel 13 van het NAI Arbitragereglement 2015). Benoemingen kunnen ook plaatsvinden via de lijstprocedure waarbij het NAI voor elke functie drie personen voordraagt. Daarnaast kunnen benoemingen rechtstreeks door het NAI plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de benoeming van een arbiter in kort geding.

In 2022 werd 66% van de benoemingen gedaan door partijen, 19% via de lijstprocedure en 15% rechtstreeks. Bij de lijstprocedure en rechtstreekse benoemingen benoemt het NAI in beginsel arbiters van de NAI Arbiterslijst (zie hieronder), tenzij de betreffende expertise niet op de lijst aanwezig is.

3.2 NAI arbiterlijst

Indien de lijstprocedure van toepassing is stelt het NAI op basis van de NAI arbiterslijst een lijst samen die aan partijen wordt gezonden. De NAI arbiterlijst wordt ook gebruikt voor rechtstreekse benoemingen door het NAI. Als de gevraagde expertise niet beschikbaar is, wordt buiten de lijst om gezocht. De NAI Arbiterlijst telt ongeveer 200 namen. Toelating tot de NAI arbiterlijst wordt beoordeeld door het bestuur in overleg met het NAI secretariaat. Het bestuur beoordeelt twee keer per jaar de aanvragen voor toelating tot de NAI arbiterlijst. Als je je wilt aanmelden voor plaatsing op de NAI arbiterslijst, stuur dan een e-mail naar arbitrators@nai.nl. U ontvangt dan instructies over de procedure.

4. Arbiteropleiding

In het kader van haar missie – het bevorderen van arbitrage in het algemeen – organiseert het NAI jaarlijks diverse arbitragecursussen. De cursussen worden momenteel in de Nederlandse taal gegeven. Deze cursussen staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in het NAI, arbitrage en/of NAI-arbitrage. In principe moeten alle Nederlandstalige arbiters van de NAI arbiterslijst de cursus arbiter en de cursus arbitraal vonnis schrijven volgen.

4.1 NAI en CPO: Verbetering van de kwaliteit van arbitrages

In 2022 zijn het NAI en het Centrum voor Juridische Opleidingen (CPO), onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, een samenwerking aangegaan om een nieuwe reeks arbitragecursussen op te zetten. Er zijn drie cursussen die gedurende het jaar worden aangeboden: de arbitercursus, de cursus vonnis schrijven en de secretariscursus. Met deze cursussen wil het NAI haar kennis over arbitrage delen met de praktijk en de kwaliteit van NAI-arbitrages waarborgen.

Houd onze nieuws- en evenementenpagina in de gaten voor meer informatie over de cursussen, inclusief de data van de komende cursussen.

4.2 Arbitercursus

De arbiterscursus is op maat gemaakt voor zowel aspirant-arbiters als ervaren arbiters. Door het volgen van deze cursus worden de deelnemers meegenomen in de cruciale aspecten van arbitrage, zoals de algemene beginselen van arbitrage, de ethische implicaties van arbitrage, praktische inzichten van het NAI en van gerenommeerde arbiters in de typische valkuilen van arbitrage en in de dynamiek binnen het scheidsgerecht.

4.3 Cursus vonnisschrijven

De deelnemers maken kennis met het civiele beslissingsmodel. Aan de hand van de hoofdregels van bewijslast leert de deelnemer wat relevant is in een zaak en welke punten in een vonnis moeten worden beslist. De relatie tussen de arbiter en de partijen en tussen de partijen onderling hangt hier nauw mee samen. De deelnemer leert een dossier te analyseren en om te zetten in een goed gemotiveerd vonnis. Tijdens de cursus dient de deelnemer verschillende cases te maken. De deelnemer stelt tevens een arbitraal vonnis op door het civiele beslissingsmodel in de praktijk te brengen.

4.4 Secretariscursus

De secretariscursus is op maat gemaakt voor jonge professionals binnen de arbitragewereld die secretaris willen worden of hun secretaressevaardigheden willen verfijnen.

5. NAI Jong Oranje

Het NAI heeft NAI Jong Oranje opgericht om iedereen onder de veertig jaar die geïnteresseerd is in arbitrage een platform te bieden om diverse actuele en praktische onderwerpen te bespreken. Op een informele manier kun je anderen ontmoeten die jouw interesse delen of ervaring hebben opgedaan in de arbitragepraktijk. De bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De bijeenkomsten worden ingeleid door arbitragespecialisten en er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. De sprekers zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden en gaan de discussie niet uit de weg. Na afloop van de bijeenkomst wordt een borrel georganiseerd, waar je je netwerk op het gebied van arbitrage kunt verbreden.

De bijeenkomsten zijn niet alleen interessant voor advocaten; ook bedrijfsjuristen, wetenschappelijk medewerkers, leden en medewerkers van de rechterlijke macht en andere geïnteresseerden kunnen hier hun kennis over arbitrage verbreden. Houd onze nieuws- en evenementenpagina in de gaten voor meer informatie over de activiteiten van NAI Jong Oranje.

6. Werken bij het NAI en vacatures

Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) heeft als maatschappelijk doel het bevorderen van geschillenbeslechting door middel van arbitrage, bindend advies en mediation. Arbitrage (rechstpraak door arbiters) is een snel, deskundig en effectief alternatief voor de overheidsrechter en dé standaard voor de beslechting van internationale geschillen. Het NAI is het grootste algemene arbitrage-instituut van Nederland, een solide en innovatieve organisatie met verreweg de meeste ervaring in alternatieve geschillenbeslechting. Het NAI is gevestigd op de 34e verdieping van de Delftse Poort naast Rotterdam Centraal Station.

Het secretariaat van het NAI bestaat uit 10 medewerkers. Ongeveer de helft van de zaken wordt in het Engels gevoerd. Je cliënten zijn de betrokken partijen, arbiters en advocaten. In jouw rol werk je samen met case managers, legal counsel en senior medewerkers aan complexe juridische vraagstukken. Daarnaast draag je bij aan verschillende projecten om de kwaliteit van de dienstverlening van het NAI te verbeteren en haar positie in de markt te versterken. Hieronder vallen projecten op het gebied van innovatie, marketing en IT.

Het NAI is op zoek naar een nieuwe Legal Counsel. Meer informatie over de functie en hoe te solliciteren is hier te vinden.