Een modelclausule opstellen (mediation)

Aanbevolen tekst mediation clausule

Mediation overeenkomstig het NAI Mediationreglement vereist dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de toepasselijkheid van het reglement. Het NAI raadt aan het volgende beding in het contract op te nemen.

Ten behoeve van de oplossing van elk geschil dat is of mocht ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen de partijen, respectievelijk zal de meest gerede partij, een aanvraag tot mediation indienen bij het secretariaat van het NAI volgens het NAI Mediationreglement.” 

Mediation modelclausule generator

Partijen kunnen het onderstaande formulier invullen om een mediation clausule in een Word bestand te genereren.