Een modelbeding opstellen (arbitrage)

Aanbevolen tekst arbitraal beding

Arbitrage overeenkomst het NAI Arbitragereglement vereist dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de toepasselijkheid van het reglement. Het NAI raadt aan het volgende beding in het contract op te nemen. Uiteraard mogen partijen zelf kiezen hoe ze het arbitraal beding formuleren. De formulering van het NAI blijkt in de praktijk echter de minste problemen op te leveren.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Het NAI raadt ook aan om een plaats van arbitrage op te nemen in het arbitraal beding. De ‘plaats van arbitrage’ bepaalt welk arbitragerecht van toepassing is. Het is slechts een juridisch concept: de zittingen kunnen overal ter wereld plaatsvinden.

Klik hier om het beding in de Engelse taal op te stellen.

Arbitraal beding generator

Partijen kunnen het onderstaande formulier invullen om een arbitraal beding in een Word bestand te genereren.