NAI Arbitragereglement

Het NAI Arbitragereglement 2024

Met ingang van 1 maart 2024 is een nieuw arbitragereglement van kracht: het NAI Arbitragereglement 2024. Dit nieuwe reglement voorziet in nog efficiëntere en snellere geschillenbeslechting door middel van innovatieve instrumenten. Een nieuw ontwikkeld arbitrageplatform faciliteert veilig elektronisch procederen. Ook bestaat in het nieuwe reglement aandacht voor duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit.

Al 75 jaar is het NAI een toonaangevend arbitrage-instituut in Europa dat staat voor kwaliteit en innovatie. We werken voortdurend aan het optimaliseren van onze processen en aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. Het nieuwe arbitragereglement is hiervan een goed voorbeeld. De wijzigingen in het nieuwe reglement zijn omvangrijk. Naast een geheel nieuwe structuur kent het NAI Arbitragereglement 2024 een aantal nieuwe features. We lichten de belangrijkste wijzigingen graag toe.

Extra waarborgen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters
 • Nieuwe meldplicht over procesfinanciering.
 • Aanscherping van de arbiter-verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, beschikbaarheid, en ook elektronische bereikbaarheid.
 • Contact met het NAI bij de benoeming van een voorzitter door co-arbiters.
 • Verbetering van de regeling over wraking van arbiters (o.a. een anti-misbruik bepaling).
Verbeteringen op efficiëntie
 • Efficiëntere benoemingsprocedures (rechtstreekse NAI-benoemingen als partijen zelf niet eruit uitkomen).
 • Introductie van een vaste regiezitting en een vaste tussentijdse regiezitting.
 • Introductie van een spoedbodemprocedure.
 • Vroegtijdige beslissingen van ongegronde geschilpunten.
 • Beslechting van geschillen uit meerdere contracten in één arbitrage.
 • Optie van Engelstalige procedures met betrekking tot arbitrage bij de Netherlands Commercial Court.
Verbeteringen van kwaliteit
 • Een evenwichtige scrutiny van het concept arbitraal vonnis door het NAI.
 • Optie van kostensancties door arbiters voor onbehoorlijk procesgedrag.
Duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit
 • Communicatie uitsluitend via het NAI-arbitrageplatform of via email.
 • Verplichting tot rekenschap geven van het belang van duurzaamheidsaspecten alsook van diversiteit en inclusiviteit.

Het NAI arbitragereglement 2024 is van toepassing op arbitrageprocedures die zijn aangebracht op of na 1 maart 2024. Heb je vragen over het nieuwe reglement, laat het ons weten. Je kunt contact opnemen met secretariaat@nai.nl

Een overzicht van de NAI Arbitragereglementen

NAI Arbitragereglement – versieTekstAppendicesAddenda
NAI Arbitragereglement 2024webversie | pdfwebversie
NAI Arbitragereglement 2015webversie | pdfpdfpdf
NAI Arbitragereglement 2010pdf